rtr

آخرین اخبار در مورد بازسازی

بازسازی تأسیسات خط آهن هرات _ خواف آغاز شد

سرپرست اداره خط آهن طالبان گفته است که طبق تخمین، ۶۵ میلیون افغانی به تأسیسات خط آهن هرات-خواف خسارت وارد شده است. اداره خط آهن طالبان همزمان با آغاز بازسازی تأسیسات خط آهن هرات-خواف می‌گوید که برخی از وسایل این خط آهن دزدی و یا تخریب شده‌ است. بخت‌الرحمن شرافت، سرپرست این اداره گفته است که طبق تخمین، ۶۵ میلیون افغانی به تأسیسات خط آهن هرات-خواف خسارت وارد شده است. بخت‌الرحمن شرافت، سرپرست این ادا ...